אגודות ידידים

יד ביד לאורך כל הדרך, מלווים אותנו תורמים יקרים רבים בכל רחבי העולם. בשלוש ארצות: ארצות -הברית, קנדה ואנגליה, התגבשו אגודות ידידים אשר שמו לעצמן למטרה לממש את היעוד שלנו בהענקת עצמאות, בטחון ומימוש עצמי לאנשים עיוורים/לקויי ראיה באמצעות כלבי נחיה.

האגודות פועלות ללא לאות להעלאת המודעות למרכז וכן בגיוס משאבים להכשרת הכלבים הנפלאים שלנו לביצוע עבודתם החשובה. כל אחת מהאגודות הנה מלכ”ר.

אגודת הידידים ארה״ב

968 Easton Road, Suite H Warrington, PA 18976, USA

Tel: +1-215-343-9100 | Email: info@israelguidedog.org | www.israelguidedog.org

Michael Leventhal, Executive Director #23-251-9029

דגל ארצות הברית
אגודת הידידים קנדה

4600 Bathurst Street 4th Floor Library Toronto, ON M2R 3V2,Canada

T: +1- 416.849.3136 | atarah@israelguidedog.ca | www.israelguidedog.ca

Atarah Derrick, Executive Director #870517703RR0001

דגל קנדה
אגודת הידידים אנגליה

PO Box 756 Borehamwood, Hertfordshire, WD6 9JE, GREAT BRITAIN

Tel: +44-20-8090-3455 | Email: info@bfigdcb.org | www.israelguidedog.org.uk

Martin Segal, Executive Director #102-7996

דגל בריטניה

תפריט נגישות